5651 Yasasına uygun olan Log2Report Fortinet , Sophos ve Sonicwall ürünlerinin logunu alıp rapor üreten loglama ve raporlama yönetim sistemidir.
Log2Report raporlama modülünde 4 ana rapor bulunmaktadır. Şayet rapor servisinden alınırsa kullanıcı raporları kendi tanımlanabiliyor, herhangi bir sınır yok. Bu size sınırsız rapor yanı sıra 5651 gerekliliğinide sağlamaktayız ve sınırsız EPS (event per second). 5651 Kanuna göre şirketilerin, kurumların kendi bünyesindeki kullanıcılarına verdiği internet hizmetini loglaması gerekmektedir. Şayet bu kurala uyulmadığı takdirde 5651 kanuna göre IT müdürü, outsource elemanı, şirket müdürü veya sahibi kanun nezdinde hukuki olarak zor duruma düşebilir. Bu tarz durumlara mahal vermemek ve kanunun gerekliliğini yerine getirmek için log programı kullanılır.

Güvenlik duvarı marka bağımsız 5651 kanuna uygun log yazılımıyız. İstediğiniz Güvenlik duvarı ile sınırsız EPS loglama ve raporlama yapabiliriz.